© CinemAfrica

CinemAfrica

Vi är en ideell förening som arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten och diasporan i Sverige.

Vi visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung och fungerar som en plattform och forum för afrikansk film i Sverige.

Vi arbetar för att öka utbudet av afrikansk film på biografer, festivaler, tv, samt för ökad distribution på dvd. Genom att visa film från Afrika arbetar vi för att komplettera det svenska kulturutbudet och uppdatera bilden av Afrika.

CinemAfrica Filmfestival i Stockholm startade 1998 och är idag Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm. Till festivalen bjuder vi in aktuella filmskapare och debattörer för att medverka i seminarier och samtal kring de filmer vi visar.

CinemAfrica genomför också enskilda filmvisningar, filmfrukostar och seminarier. Dessutom samarbetar vi med andra organisationer och filmfestivaler som vill visa afrikansk film i samband med sina arrangemang.

Skolvisningar för barn och ungdomar är en viktig del av CinemAfricas verksamhet. Vi erbjuder skolbio med gratis film till skolor runt om i landet och arbetar även för att våra filmer ska nå barn och ungdom genom våra samarbetskanaler.

CinemAfrica Filmfestival startade med en vilja om att förändra det svenska samhället, att genom film ge plats åt berättelser och konstnärliga uttryck som kan nyansera förväntningarna av vad den afrikanska kontinenten är och kan ge andra bilder än de vi normalt sett blir erbjudna.
I dag 17 år senare, ser vi ett annat Sverige men med många kvarstående problem.

Medias bilder av Afrika har inte förändrats märkbart sedan vi startade och många fördomar lever kvar.

Därför har CinemAfrica en viktig roll att spela som förmedlare av film och perspektiv, kunskap om strukturell och symbolisk rasism.