ccap

ccap är en oberoende organisation för produktion och spridning av koreografi, under ledning av Cristina Caprioli.

ccap producerar föreställningar, installationer, filmer, publikationer och annan koreografi i form av transdisciplinära projekt, situationsspecifika deltaganden, långvariga beroenden och omedelbara gemensamheter.

Under perioder spelas den interaktiva dansinstallationen TRÄD för och med barn och unga. TRÄD vänder sig till en publik från 4 år och uppåt, samt till personer med olika funktionsvariationer.

ccap är baserat i Stockholm; i lokalerna på Körsbärsvägen och, sedan mars 2019, även i HALLEN i Farsta. HALLEN är ett nytt offentligt utrymme för konst och koreografi i Telestaden, Farsta.