© Cecilia Enholm

Caroline Östberg

Koreograf, dansare och danspedagog. Skapar egna konstnärliga koncept, gärna i samarbete med andra konstnärer.

Mitt nya projekt är att utsätta rörelsen för nya platser.

Utforskande av dans i det offentliga rummet, kameror och kroppar som dansar, resonans av olika miljöer, kroppar i utforskande processer och valmöjligheter.

Vill du vara med i en utforskande process, utan svar?
Se piloten basketplan-trailer från Create Motion.

Dans och bild möts i kroppens rörelser i en fysisk och känslomässig process där bildkonst och dans skapar nya sammanhang. När man skapar nya sammanhang kommer kreativiteten fram utan att man tänker på det.

De olika uttrycken hjälper och korsbefruktar varandra och frigör kreativiteten och får skapandet att ta nya riktningar.

Det finns en enorm kvalitet i att arbeta med sig själv och sin kropp som verktyg, då många barn i dag ofta sitter stilla länge framför olika skärmar.

Genom skapande i bild, dans och bildspel ger vi er verktyg som visar vi på hur ni kan hitta lust, kraft och inspiration för fortsatt utveckling av arbetet med estetiska lärprocesser.

Vi vill ge dig, och därigenom även barnen, ingångar till dansens och bildens språk för fortsatt aktivt lärande.

Projektet leder till en utsmyckning av er plats.