© Cecilia Enholm

Caroline Östberg

Koreograf, dansare och danspedagog. Skapar egna konstnärliga koncept, gärna i samarbete med andra konstnärer.

Mitt nya projekt är att utsätta rörelsen för nya platser.

Utforskande av dans i det offentliga rummet, kameror och kroppar som dansar, resonans av olika miljöer, kroppar i utforskande processer och valmöjligheter.

Vill du vara med i en utforskande process, utan svar?
Se piloten basketplan-trailer från Create Motion.

Dans och bild möts i kroppens rörelser i en fysisk och känslomässig process där bildkonst och dans skapar nya sammanhang. När man skapar nya sammanhang kommer kreativiteten fram utan att man tänker på det.

De olika uttrycken hjälper och korsbefruktar varandra och frigör kreativiteten och får skapandet att ta nya riktningar.

Det finns en enorm kvalitet i att arbeta med sig själv och sin kropp som verktyg, då många barn i dag ofta sitter stilla länge framför olika skärmar.

Genom skapande i bild, dans och bildspel ger vi er verktyg som visar vi på hur ni kan hitta lust, kraft och inspiration för fortsatt utveckling av arbetet med estetiska lärprocesser.

Vi vill ge dig, och därigenom även barnen, ingångar till dansens och bildens språk för fortsatt aktivt lärande.

Projektet leder till en utsmyckning av er plats.

Skapande skola med Caroline Östberg

Professioner inom gruppen
Dansare, koreograf, konstnär och pedagog

Spetskompetens
Konstnär som gjort flera utsmyckningar, utställningar och koreograf som producerat ett stort antal workshops för barn & unga.

Möjligt upplägg
I workshopen Lerdans utgår vi - Caroline Östberg och Daniela Hedman - från vår egen praktik och bakgrund inom modern dans, skulptur samt från vårt gemensamma intresse för kroppen som utgångspunkt i allt vi gör.


Workshopen inleds med att vi tillsammans med eleverna dyker in i dansens värld. Genom rytm och inlevelseförmåga kommer vi värma upp och skapa en trygg förankring i våra kroppar. I leken skapar vi koreografier och långsamt bygger vi upp ett närmande till materialet lera.

Vad har leran för form, hur rör den sig? Kan vi gestalta leran med våra egna kroppar? Vi improviserar i grupp och lämnar prestation och bedömning utanför. Processen, lusten och att vi gör denna resa tillsammans är det viktiga.

Vidare i workshopen kommer vi att växelvis arbeta med leran, kroppen och rörelse i olika övningar. Vi för de olika momenten samman genom att vända och vrida på begreppen skulptur och dans. Kan vi ex dansa en lerskulptur? Workshopen bygger på ett flöde där de olika övningar hakar i varandra och bygger en förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut. Vi avslutar med en lugnare del där var och en får sjunka in i ett mer stillsamt arbete, där dagens fysiska arbete knyts samman till en skulptur.

Workshopen Lerdans innefattar begrepp som processinriktat arbete och ett gränsöverskridande lärande.  Eleverna får träning i att släppa prestation och bedömning och i stället hitta egna verktyg till ett lustfyllt skapande. Ett skapande där insikter om att tillämpandet av kunskap kan se ut på många olika sätt.

Vi är flexibla och anpassar vår workshop efter åldersgruppen vi möter och eventuella önskemål.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Workshopen Lerdans innefattar begrepp som processinriktat arbete och ett gränsöverskridande lärande.  Eleverna får träning i att släppa prestation och bedömning och i stället hitta egna verktyg till ett lustfyllt skapande. Ett skapande där insikter om att tillämpandet av kunskap kan se ut på många olika sätt. 

Referenser och goda exempel
Då vi nyligen arbetat fram detta koncept har vi i nuläget endast referenser att erbjuda från den yngre målgruppen. Vår avsikt är att även få referenser och erfarenheter i vårt arbete med de äldre årskurserna.
https://www.konstdepartementet.se/uppdrag/lerdans/