© c.off

c.off

c.off - en plats för gränsöverskridande rörelser.

c.off är en ideell och utom-institutionell plats för gränsöverskridande koreografi. c.off grundades 2004 av koreografen Cristina Caprioli, och leds sedan 2016 av Izabella Borzecka. Verksamheten drivs primärt från c.offs lokaler på Körsbärsvägen. Här finns studio för uthyrning, kostnadsfri residensverksamhet, publika program och ett bibliotek.

c.off initierar och bedriver även omfattande konstnärliga projekt och aktiviteter som omprövar sociala och konstnärliga diskurser, som till exempel projekten Kroppsfunktion och Medverkande rörelser. I c.offs verksamhet ombesörjs processbaserade arbeten, mellanmänskliga möten, gränsöverskridande praktiker och verksamheter som bråkar med givna discipliner och normer, som tillsammans möts och engageras med en publik.