© Avart Dans & Röresle

avart dans & rörelse

Vi har sedan år 2005 arbetat med en serie dansproduktioner för barn och ungdomar om genus, identitet, vänskap, kärlek och familjerelationer.

Vi är en ideell kulturförening med säte i Stockholm. Föreningen bildades 1994 på Årsta Teater med bland annat Måns Erlandson som drivande kraft. Sedan år 2000 drivs Avart Dans & Rörelse av Måns Erlandson och Malin Anclair.

Vi vill genom dans och rörelse skapa förutsättningar för ett rikare dansutbud av hög kvalitet i Stockholms län och sprida professionell dans som konstform till barn, unga och vuxna.

Vi vill dessutom uppmuntra till fysisk aktivitet hos barn och vuxna för att främja hälsa och välbefinnande, samt beröra och debattera ämnen som väcker tanke och reflektion genom föreställningar, workshops, seminarier och fortbildning.

I våra ungdomsproduktioner är kroppsspråk och genusperspektiv viktiga delar i både föreställningar och workshops.

Vi har gjort en serie produktioner för ungdomar som handlar om kön, identitet, vänskap, kärlek och familjerelationer.

Vi arbetar och gör research med ungdomar inför produktionerna för att kunna skapa en trovärdig situationsbaserad föreställningsform.