© Anna Hesselgren

Anna Hesselgren

Anna Hesselgrens konstnärskap fokuserar på samtidskonstens möjliga roll i urbana förändringsprocesser.

Anna Hesselgren har under många år jobbat undersökande i workshops och med grupper i olika åldrar i konstprojekt som handlar om det offentliga rummet. På senare år har intresset legat på hur kunskap och behov tas tillvara utifrån ett användarperspektiv när vi förändrar våra livsmiljöer. I kollaborativa skapandeprocesser och undersökningar utvecklas platsspecifika relationella verk i ett kollektivt tänkande kring urbana utmaningar.