© Anders J Larsson

aliEn Dance Company

aliEn Dance Company är ett danskompani som skapar dansföreställningar för barn och unga med en konstnärlig vision om att sprida modern dans till alla.

aliEn Dance Company turnerar runt i Sverige från norr till söder. Våra föreställningar har exempelvis turnerat via Scenkonst Sörmland, Norrlandsoperan och dansfestivalen Salto! i Skåne.

aliEn Dance Company erbjuder både dansföreställningar och workshops för barn från 3 år och upp till gymnasiet. Till föreställningarna ingår alltid lärarhandledning med material inför och efter föreställningen.

Kompaniets konstnärliga ledare Elina Elestrand startade aliEn Dance Company 2009 med målet att alla ska kunna få möta dans med ett öppet sinne för fantasi, tolkningar och innehåll.

Skapande skola med aliEn Dance Company

Vi vill ge eleverna en fördjupad kulturupplevelse genom att kombinera dansföreställning och workshops.

Professioner inom gruppen
Dansare, koreograf

Spetskompetens
Modern dans, partnering 

Exempel på upplägg
Berörda pedagoger får först ta del av vår lärarhandledning och kan utifrån den på olika sätt förbereda eleverna på vad de senare kommer att få se och uppleva. Detta följs av en dansföreställning med ett specifikt tema, tex drömmar för de yngre eller kommunikation och barnkonventionen för de lite äldre. Efter föreställningen får de delta i en workshop där vi tillsammans arbetar både verbalt och fysiskt utifrån temat. Vi testar material från föreställningen och ger utrymme för eget skapande.

Vi har färdiga koncept, men är flexibla och lyssnar alltid in vad skolan är ute efter och kan skräddarsy efter önskemål.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Vårt mål är att alla ska få möjlighet att möta dans med ett öppet sinne vad gäller fantasi, tolkningar och innehåll samt ge utrymme att utforska sin egen förmåga till dans, rörelse och kreativitet.


Referenser och goda exempel
Lena Guthe, Kultursekreterare i Tyresö:

"Föreställningarna har varit av god konstnärlig kvalitet och fungerat bra för målgruppen. De workshops som tillhörde fungerade mycket väl och jag är imponerad över hur de har kunnat genomföra innehållsrika workshops inom liten tidsram och med ganska många barn under några dagar utan att visa någon stress. Jag har uppskattat gruppens varma och direkta tilltal till såväl barn som vuxna, både på och vid sidan av scenen".