alias TEATERN

aliasTEATERN har sina rötter i Latinamerikanska Folkteatern som sedan 1978 har arbetat för möten, integration och berikat den svenska scenkonsten.

aliasTEATERN är en plats där de fria som ej har egen scen kan utveckla sina produktioner eller kontinuerligt möta en publik. alias verkar som en orädd röst i samhället som belyser aktuella frågor som pågår i världen. Genom att erbjuda kvalitativ scenkonst, musikutbud och närliggande konstnärliga yttringar önskar teatern bjuda in till reflektion och eftertanke. alias har varit tongivande för migrerade scenkonstnärer genom åren och vill fortsätta att vara en viktig plats med utgångspunkt i Sveriges demografiska förändringar.