© Pexels.com

Workshopen Skapa en GIF med Stop motion

Erbjuds från  till 

Den nya digitala tekniken blir ett hjälpmedel för att kombinera olika typer av uttrycksformer på ett lekfullt och inspirerande sätt.

Stop motion och GIF


Under två tillfällen lär sig eleverna grunderna i filmtekniken Stop motion. Detta är ett uppskattat och kreativt sätt att uppfylla flera av läroplanens mål. Den nya digitala tekniken blir ett inspirerande hjälpmedel för att kombinera olika typer av uttrycksformer på ett lekfullt sätt. Målet är att eleverna ska kunna skapa en egen GIF, som är en animationsteknik som är väldigt populär i social media. 


Medverkande


Workshoparna leds av en danspedagog från danskollektivet Kalabalindy samt en av kollektivets nya medlemmar: Elin Rhodiner. Hon är en autodidakt jazzdansare och multidisciplinär kreatör som är utbildad på Fine arts på Gerleskolan samt Xenter Botkyrkas VR-producent-utbildning. 


Workshop i tre steg


Eleverna får, under två pass á 2 timmar, testa filmtekniken Stop motion där man animerar liverörelser och objekt genom enbildstagning. Det övergripande temat är jämlikhet och eleverna delas in i grupper som tillsammans med kursledarna jobbar fram budskap, koreografi, manus och redigering. Genom att skapa egna dansfilmer stärks elevernas förmåga att samarbeta och att hitta ett kreativt rörelsespråk. Här kan elever upptäcka en skaparlust som stärker identiteten, självkänslan och lusten att röra sig. Eleverna kan använda skolans ipads eller sina egna mobiltelefoner. Lärarhandledning med info om redigerings-applikationer skickas ut i god tid.
Tredje träffen är ett digifysiskt möte via Zoom, Teams eller Skype. Kursledarna går igenom hur man laddar upp sin GIF till Giphy, vilket gör det möjligt att använda sin GIF på instagram och facebook. Vi håller även i en filmvisning med elevernas dansfilmer.


Corona-anpassningarKalabalindy Corona-säkrar våra projekt på flera sätt. Vi följer FHM:s riktlinjer och inför varje besök kontaktar vi arrangören och får info om deras behov. Workshopen kan äga rum inomhus, utomhus och via digitala plattformar som Zoom, Teams och Skype.


Längd: Tre tillfällen á 2 timmar, 
totalt 6 timmar


I kostnaden (15000 kr) ingår webbpublicering.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
360 minuter
Scen:
8 x 6 m / 2,5 m
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
10
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
15
Rivtid:
15
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Förskola–gymnasiet

Bildmanus

När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–gymnasiet

När du själv ska filma

Kameran är ditt verktyg när du formar ett bildspråkligt berättande. Det är bra att känna till hur du använder verktyget på bästa sätt. Här kommer några korta tips och hållpunkter för dig som är novis och i startgroparna för att filma.

Förskola–gymnasiet

Filmsamtal och existentiella frågor

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar filmsamtalet där efter en filmvisning. Efter en gemensam filmupplevelse finns dock goda möjligheter för ett fördjupat filmsamtal. Här får du en presentation av en samtalsmodell som tar filmdiskussionen till ett djupare plan.

Förskola–gymnaiset

Osynliga klipp

En film är uppbyggd av olika scener som i sin tur är uppbyggda av olika klipp. Hos en skicklig filmare och redigerare är klippövergångarna ofta smidiga och knappt märkbara. Här får du en praktisk övning att göra med dina elever där fenomenet "osynliga klipp" dras till sin spets.

Förskola–gymnasiet

När du ska visa en film

Är fakta i fokus? Handlar det om språkutveckling? Eller är filmens formspråk det viktigaste? Det finns mängder av skäl att visa film i en skolkontext. Genom att introducera, motivera och instruera eleverna inför en filmvisning skapas goda förutsättningar för att komma åt den specifika analys- och tolkningsram som behövs vid just detta undervisningstillfälle.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Gymnasiet

Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

Gymnasiet

Litterär analys genom filmskapande

Hur kan man ta sig an en modernistisk dikt via filmskapande? En svensklärare delar med sig av sitt upplägg där elevernas analysarbete består av visualiseringar i filmens medium.