Wellbeing Writing - Kreativt skrivande

  • Ordkanon
  • 90 minuter
  • från årskurs 6 till gymnasiet
  • Litteratur och berättande

Erbjuds från  till 

För att elever ska kunna hantera och kommunicera kring sin egen och andras psykiska (o)hälsa krävs kreativa verktyg, här i form av Wellbeing Writing.

Workshop i poesi och psykisk hälsa i praktiken med forskning i grunden.

Poeten, TED talaren och spoken word pedagogen Agnes Török kommer till er skola och håller workshop om kreativa verktyg för att hantera psykisk ohälsa allt ifrån stress och oro till svårare problematik såsom panikångest.

Fokus ligger på att ge eleverna konkreta och kreativa verktyg. Samma verktyg går sedan för eleverna att använda igen. En enskild workshop kan alltså bli en del av en större omvandling i en elevs mående, och ge långsiktiga redskap.

Agnes Török är författare till flera publicerade böcker inklusive Happiness is an Art Form, om forskningen som visar att kreativt skrivande har mätbart positiv effekt på psykisk (o)hälsa. Detta är bakgrunden till Töröks Wellbeing Writing ett metodmaterial som använder kreativt skrivande för att ge unga dessa verktyg. Sedan publiceringen har Agnes hållit Wellbeing Writing Workshops på skolor i fyra länder.

Under workshopen pratar vi om psykisk (o)hälsa och hur alla ibland mår dåligt. Vi testar i praktik vad skrivande och skapande kan göra för ens mående. Eleverna får testa på olika skrivarövningar, däribland Patronusbesvärjelsen (om att komma ihåg ett riktigt bra minne, som tar sitt avstamp i Harry Potter-universumet) och Tidsmaskinen (ett brev till oss själva de dagar vi mår dåligt). Övningarna varvas med samtal om att det är okej att erkänna att man inte mår bra, vilken hjälp man kan få och hur man kan
stötta en vän.

Paket 1. Workshop med elever i helklass. Fokus på konkreta kreativa verktyg för att hantera psykisk (o)hälsa.
60-90 minuter. 6 000 kr /workshop
10 000 kr för två workshops under samma dag.

Paket 2. Två klassworkshops samt en workshop med lärare och skolpersonal. Eleverna får en introduktion till skrivande som verktyg för att hantera psykisk ohälsa och lärarna får konkreta verktyg för att fortsätta lyfta elevhälsan under en längre period.
3 x 90 minuter
15 000 kr för hela dagen.

Kan anpassas efter grupp och behov. Workshopen kan genomföras på svenska eller på engelska.
Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
90 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
1
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Den dramaturgiska modellen

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Här får du förslag på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 3–9

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Årskurs 4–gymnasiet

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet .

Förskoleklass–årskurs 8

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.