© Pantomimteatern

Vänskap & Integration

Erbjuds från  till 

I denna workshop utforskar vi bl a kroppsspråkets betydelse, fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap.

I våra vänskaps-workshops utforskar vi kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap. Workshopen kan ses som en fördjupning av Pantomimteaterns föreställningar eller bokas på egen hand.

Övningarna berör olika områden såsom tillit, trygghet, självkänsla, kommunikation, konflikthantering och livsdrömmar. Alla dessa knyter an till de mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.
I workshopen arbetar vi med TEAMWORK så som trygghetsövningar; hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, t ex i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

Det blir lättare att kommunicera och, genom de konkreta delade erfarenheterna, sätta ord på tillvaron och på så sätt även göra det talade språket mer tillgängligt.

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det blir förståeligt varför vissa saker är okej och andra inte. Det är av oerhörd vikt att eleverna får en introduktion i konstformen mim.

För maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med 2 pedagoger och delar in klassen i två grupper. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande. Exempelvis att grupperna då visar upp sina övningar för varandra.

Vänskap och Integration workshop bokas helst i hop med våra föreställningar så som Blanca & Bianca, Vid skogens slut.. eller Mimetyder. Hör av er till oss för mer information om när föreställningarna spelar.

Prisexempel:
Halvklass med 12-15 elever ca 4 500 kr
Helklass med 28-32 elever ca 8 000 kr
(i vissa fall kan priset ovan inkludera plats för att se föreställning också).

Lokal:
Workshops genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt klassrum.

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
60 minuter
Scen:
4 X 5 m / 2, 5 m
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Pantomimteatern för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Alla årskurser

Att förbättra klassrumsklimatet

Förslag på övningar med syfte att förbättra kommunikation och samarbete i klassen. De flesta övningar illustreras med bilder eller filmer. Bilder som förtydligar uppgiften eller där du ser hur ledaren introducerar och leder övningen.

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 4–gymnasiet

Skriva dramatik

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Alla årskurser

Att välkomna en ny klass med dramaövningar

Att inleda med övningar är ett bra sätt att få eleverna känna sig trygga i en ny grupp. Oavsett stadium så uppskattas roliga namnlekar och "lära känna övningar".