© Anna Hesselgren

Urbana Rörelser - en kollaborativ kartläggning

  • Anna Hesselgren
  • 60 minuter
  • från årskurs 1 till gymnasiet
  • Konst och bild

Erbjuds från  till 

Vi är många människor som bor, arbetar och rör oss i det offentliga rummet. Vilka vägval gör du och varför?

Vi visualiserar våra vardagsrörelser och skapar 3D-kartor i enkla material (tyg och ståltråd) med syftet att kartlägga de många dimensioner som mänsklig rörelse innebär i den fysiska miljön. Allas rörelser sätts ihop till en kollaborativ skulptur. Vi beskriver också rörelsen i en text alt. gör en karta över området och skriver direkt på kartan (se ex på workshopen på Grindtorpsskolan i Alby nov 2019,på min bloghemsida https://annahesselgrencvbilder.wordpress.com/)

Workshopen görs under 1 tim med en grupp på 20-35 deltagare och kan göras med flera klasser på en skola för att få ett större resultat. Ca 80-140 deltagare uppdelat på 4 tillfällen under en månad är en bra utgångspunkt. Sedan kan man alltid involvera fler deltagare i fler workshoptillfällen.

Det som kartläggs är en abstraktion, inte en fysisk realitet utan hur verklig fysisk form och miljö påverkar oss och våra rörelsemönster i vårt närområde. Det som är intressant är vilka vägval vi gör och varför. I alla urbana förändringsprocesser finns det behov av kunskap om platsen och dess användare.

Samtidskonsten kan lyssna efter och tar tillvara de bortglömda och osynliggjorda personliga berättelserna om en situation och en plats. Syftet är att med konstnärlig metod skapa kompletterande perspektiv på en mer socialt hållbar stadsplanering och traditionella medborgardialoger, vilka oftast innebär ett uppifrån-och-ner-tänkande då medborgare snarare informeras om den redan beslutade planeringen än involveras i utformningen av den. Med konstens subjektiva förhållningssätt kan vi komma åt djupliggande behov och kunskap. Även sådant som vi som användare inte är helt medvetna om kan synliggöras. Varje individs erfarenheter blir då viktiga.

Urbana Rörelser är en pågående workshopserie i vilken spatial rättvisa och demokratiska processer undersöks samt hur man tillsammans kan tänka om och bli medskapare av det offentliga rummet. se tidigare genomföranden:
https://annahesselgrencvbilder.wordpress.com/

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
60 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
140
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.