© Jacob Bengtsson

Unga Dramaten läser monologer - digital workshop

  • Unga Dramaten
  • 120 minuter
  • från årskurs 4 till årskurs 9
  • Litteratur och berättande

Erbjuds från  till 

Låt eleverna jobba kreativt med egna monologer! Unga Dramatens dramaturger inspirerar och introducerar mellan- och högstadieelever till att skriva och ta sig an uppgiften att skriva en monolog. Sedan dramatiseras och gestaltas texterna av skådespelare

Första lektionstillfället: Teaterns dramaturger håller en till två inspelade digitala lektioner för att, med undervisningsmaterial och övningar, förklara vad som kännetecknar en klassisk och modern monolog. Med hjälp av skriv/berättarövning får eleverna värma upp och bli trygga i uppgiften. Det blir som att värma upp rösten innan man ska sjunga eller stretcha musklerna innan man ska ut och springa. Övningarna handlar både om spontanitet och berättande. Vi påminner eleverna om att spontanitet inte är samma sak som att vara originell, smart eller duktig, utan det viktiga är att klassen tillsammans tränar sina kreativa muskler. Därefter får eleverna själva skriva egna monologer, med ett eget tema.


Andra lektionstillfället: Cirka en vecka efter första övningen kommer Dramatens skådespelare ta sig an elevernas texter och gestalta och dramatisera dem. Allt sker digitalt via Microsoft Teams, över videosamtal.


Här finns det möjlighet till frågor och ett samtal med eleverna.


Om Dramaten: 
Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, är Sveriges nationalscen. Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att teatern såväl ska förvalta teaterhistorien som arbeta för teaterkonstens utveckling. På Dramaten spelas således klassiker, nyskriven teater och teater för barn och ungdom.  Unga Dramaten spelar för barn och unga mellan 3-19 år på våra scener Lejonkulan och Tornrummet som ligger i Dramatenhuset på Nybroplan.


Om projektet
Antal medverkande i projektet: En dramaturg och två till tre skådespelare.
Längd: Två–tre digitala lektioner, ca 120 min.
Spelplats: Digitalt, visas i klassrummet.
Antal elever: En klass, ca 30 elever.
Målgrupp: Mellanstadiet/Högstadiet
Riktar sig till svensklärare med elever.
Pris:  3000 kr + moms 


Vad ni som lärare behöver tänka på!
1:a lektionen visas introfilmen med Unga Dramatens dramaturg. Ni kommer att få övrigt material mailat till er i god tid. Därefter bokar vi in lektionen där Skådespelarna ska läsa elvernas texter. Detta sker via Microsoft Teams, över videosamtal.


För mer teknisk info: mia.hertler@dramaten.se

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
34
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
0
Rivtid:
0
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 8–gymnasiet

Ett halvt ark papper inläst på närmare 40 språk

En webbplats med August Strindbergs novell översatt och inläst av modersmålslärare i Stockholms stad. Det är en berättelse om processen att ta sig an texten och förmedla den.

Årskurs 4–gymnasiet

Skriva dramatik

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 3–9

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Årskurs 4–gymnasiet

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet .

Förskoleklass–årskurs 8

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Årskurs 6–gymnasiet

Hitta rytmen, ett språkprojekt

Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

Årskurs 7–gymnasiet

Kreativa skrivövningar

Fem skrivuppgifter som bygger på varandra och som kan utmynna i en dikt, novell eller kort scen.