© Christina Tingskog

Under Konstruktion

Erbjuds från  till 

En lekfull normkreativ dansföreställning om att prova annorlunda i dialog med publiken.

Tre dansare undersöker, leker och dansar med vardagliga ting på vanliga och ovanliga sätt. Hur kan en tumstock användas och vad kan den bli? Kan ord, teckenspråkstecken och rörelser bli dans tillsammans? Det är lekfullt, humoristiskt, poetiskt och lite knasigt.

Föreställningen blandar koreograferade och publikinteraktiva delar. I de publikinteraktiva delarna provar och dansar eleverna och dansarna tillsammans; anpassas till årskurs 1-8 och grund- och gymnasiesärskola. En klass per föreställning, dvs max 30 elever. För grund- och gymnasiesärskolan max 20 elever. Vi spelar gärna i en danssal eller gymnastiksal med stolar i halvbåge runtomkring.


Under Konstruktion spelas under Christina Tingskogs   30 årsjubileum 13-28 april 2021.


CCAP, Körsbärsvägen 9:
20 april kl 10:00 och 12:30
21 april kl 10:00 och 12:30 (genom Dans i Stan)
                                                                                                                                                  CCAP är en tillgänglighetsanpassad lokal. Antal rullstolsplatser är flexibelt, kontakta oss för mer information.


OBS! Med anledning av rådande pandemi följer vi givetvis regler, restriktioner och rekommendationer! Föreställningen coronaanpassas med mindre publikgrupper, håller avstånd i lokalen och skapar utrymme för att undvika trängsel, möjlighet att tvätta händerna med tvål och tillgång till handsprit och rutiner för insläpp och utsläpp i lokalen.


Medverkande: Sofia Harryson, Frank Koenen och Therese Persson.


Föreställningen ger underlag för normkreativa diskussioner. Den inspirerar till att se olika lösningar och möjligheter på uppgifter genom olika sätt att tänka och även dansa. Kan bokas som Skapande skola projekt. Föreställningen coronaanpassas på olika vis. Finns  t ex som skolgårdsversion.


Produceras med stöd från Stockholm stad, Region Stockholm och Kulturrådet

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
60 minuter
Scen:
CCAP Hitta till oss
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
10
Antal rullstolsplatser:
5
Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
60 minuter
Scen:
6x10 m / 4 m
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
10
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
2 tim
Rivtid:
30 min
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Christina Tingskog för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.