© Christina Tingskog

Under Konstruktion - dansverkstad

Erbjuds från  till 

Lekfull o nyfiken verkstad som bygger på material från föreställningen.

En eller flera verkstäder som uppföljning och vidareutveckling av normkreativa dansföreställningen Under Konstruktion. Tillsammans med eleverna provar o leker vi med material från föreställningen. Vi provar annorlunda och nya sätt att förhålla oss till rörelser och vardagliga ting. Vi jämför vanliga sätt att göra någonting på med ovanliga, och funderar över skillnader och likheter.
För grundskola och grundsärskola.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
50 minuter
Scen:
Ej fast scen, Hitta till oss
Max antal barn/elever:
35
Antal platser för vuxna:
5
Antal rullstolsplatser:
10
Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
50 minuter
Scen:
8x12 m stort rum /
Max antal barn/elever:
40
Antal platser för vuxna:
15
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
30 min
Rivtid:
10 min
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.