© ArkDes

Spelas från  till 

Titta lyssna känn

  • ArkDes
  • 120 minuter
  • från 4 år till förskola
  • Design

Hur låter och luktar rum, hur byggs en stad och varför håller husen ihop. Vi känner på knuttimringens styrka och förundras över valv och bygger stad.

Vi lyssnar på hur olika rum låter och går i taket med hjälp av speglar. Vi fortsätter sedan med att titta på några modeller i centrets utställning. Vi tittar på hur man har byggt hus i olika tider och känner på de olika material som utnyttjats.

I Studio ArkDes bygger sedan barnen egna städer som kan tas med hem.
Avslutningsvis upptäcker vi tillsammans ord som bakom, framför, över och under, innan vi sist av allt upplever det hemliga rummet.

Mitt i programmet finns tid för en fruktstund.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Exercisplan 4 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
15
Antal platser för vuxna:
6
Antal rullstolsplatser:
4

Arbeta med design

Hur förskolebarn kan möta arkitektur

Arkitektur berör oss alla. Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

En samtalsmodell för att prata om konst. Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg. Anna har lång erfarenhet av kultursamtal med elever.