© Ansadans

The Playground

  • Ansadans
  • 20 minuter
  • från 1 år till 5 år
  • Dans

Erbjuds från  till 

Ett ovanligt dansäventyr på en helt vanlig lekplats!

The Playground är en interaktiv, site-specific, dansföreställning för barn. En lekplats blir ett scenrum när två dansare i röda tyllkjolar introducerar dans och rörelse i barnens lek och gör koreografiska val baserade på publiken, omgivningarna och relationer som uppstår. Fokus ligger på att ge barnen en konstnärlig upplevelse där de själva är aktiva och medskapande. Föreställningen är inkluderande och varm, och alla barn på lekplatsen blir sedda och på ett naturligt och tryggt sätt integrerade i föreställningen.

The Playground utvecklades i Frankfurt, Tyskland som en research av Annasara Yderstedt (Sverige) och Annika Keidel (Tyskland) i Next Generation Workspace i förbindelse med Starke Stücke Festival och hade premiär 2017. Vidare har föreställningen visats vid Festival Franje i Arendal, Stockholm Fringe Festival, Eju meklēt! i Riga, Joint Dance Congress Panpapanpalya i Adelaide, FinFringe i Åbo, Backakarnevalen i Malmö, Bergen Fringe Festival, Abundance International Dance Festival i Karlstad, Ocean Dance Festival i Cox´s Bazar samt vid förskolor, skolor och offentliga lekplatser i Sverige och Norge.

The Playground är baserad på en syn på barn som aktiva och medskapande. Vi vill locka till lek, aktivitet, utforskning, deltagande och samspel. Barnen deltar i föreställningen på sina egna villkor. Vi inbjuder till deltagande och invitationen mottas på olika sätt. Barnen kan välja att fysiskt delta eller observera. All respons innebär en inre process och meningsskapande. Genom att mötas som vuxna dansare och barn på en lekplats, där barnet känner sig trygg, ser vi att barnen snabbt knyter an till oss och upplevelsen präglas av lust och fascination.

Vi utforskar den fysiska miljön utifrån ett konstnärligt perspektiv som liknar barns eget lekande och de två perspektiven möts. Föreställningen är ett kulturellt uttryck MED barn och inte bara FÖR barn. Vi fokuserar på att ge barnen en estetisk upplevelse. Vi använder inte verbalt språk i föreställningen och därför ägnar den sig bra för barn med annat modersmål än svenska eller barn som har svårt för att tala eller höra. Vi möts med hjälp av vårt universella kroppsspråk. 

Vi spelar på förskolors egna gårdar, parklekar eller offentliga lekplatser. Vår målgrupp är barn i förskolan, barnfamiljer samt de yngre åldrarna i särskolan. 


Max antal föreställningar per dag: 2 föreställningar. 


Publikantalet är obegränsat på parklekar och offentliga lekplatser. På förskolor rekommenderar vi runt 20-30 barn per föreställning. 

Det finns möjlighet till att boka en workshop för barn från 4 år i samband med föreställningen: https://kulan.stockholm.se/?p=event&id=104499

Turnédatum: https://www.ansadans.com/calendar

Spelperiod: April till oktober

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
20 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
80
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Ansadans för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.