© Arkitekturmuseet, Beckman

Spelas från  till 

Tekniken utvecklar arkitekturen

  • ArkDes
  • 120 minuter
  • gymnasiet
  • Design

Samspelet mellan teknikutveckling och arkitektur. Vi tittar på olika byggtekniker genom tiden och hur material påverkat utformning. Visning och bygge.

I detta skolprogram på ArkDes ser vi på hur arkitekturens uttrycksmedel har utvecklats av den tekniska utvecklingen genom att diskutera några byggnader i arkitekturhistorien. Vi arbetar i ArkDes utställning och använder olika modeller som utgångspunkt för olika diskussioner och resonemang.

Vi fokuserar också på vilka material och konstruktionstekniker som utnyttjats genom historien så som knuttimmer, korsvirke, valvslagning, fackverk och gjutjärn. De nya möjligheter och former som skapas av betongen fram till mer moderna konstruktioner av limträbalkar och glas.

Sist delas eleverna in i mindre grupper som får i uppdrag att med pappersrör och smältlim konstruera ett torn. Detta ska vara stabilt, högt och klara en viss belastning.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Exercisplan 4 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
32
Antal platser för vuxna:
2
Antal rullstolsplatser:
10

Arbeta med design

Hur förskolebarn kan möta arkitektur

Arkitektur berör oss alla. Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

En samtalsmodell för att prata om konst. Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg. Anna har lång erfarenhet av kultursamtal med elever.