© ArkDes

Spelas från  till 

Teknik, material och konstruktion

  • ArkDes
  • 120 minuter
  • från årskurs 1 till årskurs 9
  • Design

Hur teknik påverkat arkitektur genom århundradena. Enkla maskiner, fackverk och valv så väl som materialkännedom. Eget bygge av höga torn i studion.

Olika byggtekniker ger olika former på husen. Materialval ger också möjligheter till olika former.

Vi börjar med bronsåldershuset och ser hur enkla verktyg som yxor, hjul och hävstänger hjälper till att skapa trettio meter långa byggnader. Vi tittar även på olika träkonstruktioner som knuttimmrade stugor och korsvirkeshus. Vi går igenom hur ett valv fungerar och hur man i arkitekturen utnyttjat dessa under medeltiden.

Vad händer med byggnaderna när järnet börjar användas på mitten av 1800-talet? Vi tittar på fackverkskonstruktioner och funderar varför de fungerar som de gör. Varför byggs så många hus med betong och går det att bygga med glas?

Den avslutande praktiska aktiviteten består i att eleverna i mindre grupper får bygga torn med hjälp av artstraws. Sist testar vi tornen och ser hur man ska bygga för att kunna bygga högt och stabilt.

Teknik: tar upp fackverk och andra konstruktionstekniker. Ger materialkunskap och genom praktiskt arbete erfarenheter av olika material och verktyg.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Exercisplan 4 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
30
Antal platser för vuxna:
6
Antal rullstolsplatser:
4

Arbeta med design

Hur förskolebarn kan möta arkitektur

Arkitektur berör oss alla. Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

En samtalsmodell för att prata om konst. Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg. Anna har lång erfarenhet av kultursamtal med elever.