© ArkDes

Spelas från  till 

Stadens utveckling och framtid

  • ArkDes
  • 120 minuter
  • gymnasiet
  • Design

Ett skolprogram som fokuserar på staden utveckling från medeltid till idag. I programmet ingår en visning och eget skapande.

Vi ser på staden från medeltidens organiskt framväxta stadsplan till dagen förtätning av staden med en blick in i framtiden.

Vi gör nedslag i stadens utveckling och ser hur internationella influenser, kommunikationer, politiska beslut och teknik påverkat stadens framväxt. Vad ger det oss för bas för framtiden och hur ser den ut?

Avslutningsvis bygger eleverna i grupper sin egen vision av en stad där kommunikationer, funktioner och organisation presenteras.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Exercisplan 4 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
32
Antal platser för vuxna:
4
Antal rullstolsplatser:
4

Arbeta med design

Hur förskolebarn kan möta arkitektur

Arkitektur berör oss alla. Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

En samtalsmodell för att prata om konst. Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg. Anna har lång erfarenhet av kultursamtal med elever.