© ArkDes

Spelas från  till 

Staden då och nu

  • ArkDes
  • 120 minuter
  • från årskurs 1 till årskurs 9
  • Design

Hur har staden sett ut och varför ser den ut som den gör? Upplevelse, visning och eget bygge av en stad ingår.

Hur har staden förändrats från medeltiden fram till idag? Vi gör några nedslag i historien och ser hur staden såg ut på medeltiden, under 1600-talet och 1800-talet men även i mer modern tid under 1900-talet.

I dagens stad kan man se spår av historien och visningen ger tips om vad man kan titta efter i sin närmiljö. Vad var det man tänkte i de olika perioderna och vilka visioner hade de? Vi funderar också på hur tekniska landvinningar som avlopp och spårvagnar påverkar stadens utformning.

Avslutningsvis får eleverna i mindre grupper bygga sina egna städer som sedan kan tas med tillbaka till skolan.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Exercisplan 4 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
30
Antal platser för vuxna:
6
Antal rullstolsplatser:
4

Arbeta med design

Hur förskolebarn kan möta arkitektur

Arkitektur berör oss alla. Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

En samtalsmodell för att prata om konst. Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg. Anna har lång erfarenhet av kultursamtal med elever.