© Kaisa Roover

Skapa på plats - en workshop med ReAct!

Erbjuds från  till 

Kan vi ändra på sättet vi ser på vår vardagliga miljö genom att ändra vårt sätt att röra oss i den? Kan vår kropp tänka bättre än hjärnan?

Olika platser har olika regler för hur vi ska bete och röra oss. Oftast handlar det om outtalade normer som vi kanske inte ens är medvetna om! Men det hur vi rör oss påverkar också hur vi känner oss vid olika omgivningar. Vad händer när vi gör något annorlunda på en bekant plats? 

I ReAct!s workshop utgår skapandeprocess från deltagarnas egen vardagliga miljö. Eleverna kommer att välja ett eller några ställen där de skapar eget platsspecifikt rörelsematerial.

Vi värmer upp tillsmmans och provar på några koreografiska övningar för att ge verktyg till elevernas eget skapande. Vi diskuterar och analyserar vad det är som gör att ett verk blir platsspecifikt. Sen får eleverna skapa egna scener i små grupper med hjälp av ReAct! och visa till varandra i slutet av dagen. 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
240 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej