© Google.com

Skapa ett danskonstverk i Virtual Reality

Erbjuds från  till 

Två kursledare instruerar eleverna och tillsammans skapas ett 3D-konstverk i flera steg. Vi tillgängliggör danshistoria genom den digitala världen.

VR-teknik och Tilt brush


Utforska hur ni kan kombinera VR-teknik med dans genom programmet Tilt brush, som är skapat av Google. Workshopen är en prova-på-upplevelse där alla i klassen får testa att använda VR-glasögon samt att, genom Tilt brush, skapa ett eget dans-konstverk. 


Medverkande


Workshopen leds av en danspedagog från danskollektivet Kalabalindy samt en av kollektivets nya medlemmar: Elin Rhodiner. Hon är en autodidakt jazzdansare och multidisciplinär kreatör som är utbildad på Fine arts på Gerleskolan samt Xenter Botkyrkas VR-producent-utbildning. 


Workshopen


Inne i VR-världen är alla helt fria att röra och uttrycka sig i färg och form. Två kursledare instruerar eleverna och tillsammans skapar vi ett 3D-konstverk i flera steg. Först genom att testa dansrörelser tillsammans med kursledarna. Vi hittar nya dansrörelser genom att använda olika musikstilar, rumslig orientering och tempo. Sedan på olika teman som t. ex. glädje, jämlikhet, frihet eller ilska. Slutligen får eleverna skapa själva, dels ensamma och dels i grupp.
Vi kommer även skapa kollektivt genom att använda en ”vikgubbe-teknik” som innebär att eleverna får bygga vidare på varandras skapelse. Med VR som verktyg engageras barn ytterligare i sitt lärande utan att begränsas av fysiska eller kognitiva utmaningar. Med VR är allt möjligt!


Corona-anpassningar


Kalabalindy Corona-säkrar våra projekt på flera sätt. Vi följer FHM:s riktlinjer och inför varje besök kontaktar vi arrangören och får info om deras behov. Workshopen kan äga rum inomhus, utomhus och via digitala plattformar som Zoom och Facebook. För att Coronasäkra alla headset så används en individuell skydds-plast, som spritas av mellan workshoparna.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
150 minuter
Scen:
8 x 6 m / 2,5 m
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
10
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
60 min
Rivtid:
30 min
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.