© Helene Berg

Spelas från  till 

Skapa egna dansfilmer

  • Create Motion
  • 215 minuter
  • från årskurs 3 till årskurs 6
  • Dans

Under en dag dansar, koreograferar, filmar och redigerar vi. Vi skapar våra egna dansfilmer utifrån det gemensamma temat känslor.

Vi arbetar tillsammans i grupp och individuellt med att improvisera och koreografera.

Var och en av de medverkande får i mindre grupper göra en egen dansfilm.

Materialet klipps ihop till en film, ca. 60 sekunder lång och projektet avslutas med att vi tittar på filmerna.

Varje klass får sina egna filmer.

Om en skola har flera medverkande klasser kan vi varmt rekommendera att bjuda in elever och föräldrar till en filmvisning på den lokala biografen, en aula, matsal, konsthall eller liknande.

Upplägget ser ut så här
Workshop 1 Utforskande av dans och rörelser. Alla är med och skapar en koreografi.
Workshop 2 Vi filmar hela gruppkoreografier samt olika detaljer av rörelser.
Workshop 3 Redigering av filmerna i respektive grupper samt gemensam filmvisning.


Dans och film som konstform, kultur, fysisk träning, lärande och gemenskap.

Eleverna får möta dans och film och får redskap att använda dessa uttryck i sitt eget lärande och utveckling. Genom att skapa egna dansfilmer stärks elevernas förmåga att samarbeta och hitta ett kreativt rörelsespråk.

Här kan eleverna upptäcka en skaparlust med sina egna rörelser vilket stärker identiteten och självkänslan. Vi använder musiken, rörelsen och kroppen som uttrycksmedel.

Utifrån det valda temat känslor , blir alla elever guidade att koreografera, filma och klippa sin film.

Pris
1 klass med max 28 elever får 3 workshops under en heldag 8.30-13.30, inklusive för-, efterarbete 12000 kr. Moms tillkommer med 25%. Milersättning kan tillkomma utgångspunkt från Sthlm/Huddinge.

Skolan/kommunen tillhandahåller 4-5 laddade ipads med imovie installerat. Ett stort tomt rum för dans och rörelse (gärna med musikspelare) under förmiddagen. Ett rum med bänkar, stolar och projektor under sista timmen.

Fler aktiviteter finns under Create Motion och WithinArt. Dansare Amanda Norlander och filmare Helene Berg har tillsammans gjort dansfilm med över 2000 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
215 minuter
Scen:
/
Antal platser för barn/elever::
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Vill du boka med Kulanpremien?

1Boka biljetter direkt med Create Motion

2Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Arbeta med dans

Samtala om scenkonst

Osäker på hur du ska prata med dina elever om den föreställning ni just varit på? Här berättar dramaturg Anna Berg om modellen "Prata Scenkonst" - föreläsning och handbok.