© WithinArt

SITE SPECIFIC - en platsspecifik föreställning

  • WithinArt
  • 270 minuter
  • från förskoleklass till årskurs 6
  • Dans

Erbjuds från  till 

Eleverna får vara med i en konstnärlig process där de får utforska en plats genom dans och rörelse och skapar en dansföreställning unik för den platsen.

Tillsammans väljer vi ut en plats som verkar spännande att utforska och genomföra en dansföreställning på. Det kan vara en närliggande park eller skolgård. Amanda gör utifrån platsen en skiss som hon presenterar för skolan. När vi har kommit överens om upplägg, antal medverkande klasser, antal föreställningar, datum och schema medverkar Amanda och presenterar projektet för involverad personal på skolan. Eleverna får 3 workshops tillsammans med Amanda och en ansvarig pedagog från skolan. De får vara med på genomdrag, genrep och föreställningar för inbjuden publik.

Amanda Norlander är utbildad professionell dansare vid LABAN i London, dansproducent och danspedagog. I de projekt Amanda genomför ges verktyg och förutsättningar för alla att medverka utifrån var och ens förutsättningar.

Tidsåtgång: Utspritt på ca 1 månad. Varje klass får 3 workshops, 1 repetition + 1 genrep och föreställning. Planering och kommunikation med skolan tillkommer.

Prisexempel: 8 klasser 2 föreställningar 65 000 kr.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
270 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
240
Antal platser för vuxna:
20
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta WithinArt för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.