© WithinArt

SITE Specific - en dansworkshop

  • WithinArt
  • 180 minuter
  • från årskurs 3 till årskurs 6
  • Dans

Erbjuds från  till 

Prova på att dansa, koreografera och samarbeta i bygget av en dans - allt utomhus på en plats vald av eleverna.

Eleverna får under 60 minuter prova på att dansa, koreografera och samarbeta i sina ordinarie klassgrupper i bygget av en dans. Workshopen avslutas med att vi visar de två danserna för varandra på en av eleverna vald plats utomhus. Det är ett fart- och lustfyllt möte med den nutida dansen guidat av danskonstnärerna Anna Ehnberg och Amanda Norlander.


Koreografi, kreativ process och presentation.


Tillsammans med eleverna koreograferar vi en dans som utvecklas i halvklass och slutligen visas upp för varandra.


Workshopen syftar till att ge eleverna enkla verktyg för att bygga upp en egen koreografi. Eleverna får utforska hur en koreografi kan dansas på olika sätt, samt utveckla sitt självförtroende och sin presentationsförmåga.


På ett lekfullt och lustfyllt sätt ackompanjerat av inspirerande musik, visar vi i slutet av workshopen upp danserna för varandra. Därmed skapar vi också en trygg föreställningssituation där eleverna får chansen att visa upp sitt arbete.


För åk 3-6.


Vi jobbar med helklass och delar upp eleverna i två grupper efter halva workshopen.


Vi kan möta 2-3 klasser per dag på samma skola per dag. Vi kan träffa eleverna 1 eller 2 tillfällen beroende på skolans önskemål.


Vad behövs för denna fartfyllda workshop?


-       en laddad portabel musikspelare


-       Gärna 2 pedagoger från skolan som kan vara närvarande hela workshopen. Finns där elever som behöver särskilt stöd kan de behöva en egen pedagog/assistent.


-       en lite avskild plats i utemiljö som ni har valt, där vi kan genomföra första delen av workshopen. (Förslagsvis där inte eleverna känner sig iakttagna av andra elever.) Om vi ska vara på skolgården är det bra om det inte är rast samtidigt. Det är möjligt att vi förflyttar oss till en plats utanför skolans område. En park, gräsplätt, annat.


-       Vid sämre väder får ni på skolan avgöra om ni vill genomföra workshopen utomhus eller om vi ska flytta in. Det går att hitta spännande platser inne. Anna och Amanda kör i regn kläder om det behövs.

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
6 x 6 m /
Max antal barn/elever:
90
Antal platser för vuxna:
10
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
30 min
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta WithinArt för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.