Finger rör torrt trä
© Sebastian Dahlqvist

Sebastian Dahlqvist: Den uppmärksamma blicken är

Erbjuds från  till 

Vad ser den uppmärksamma blicken? I grupper om 3 mottar alla deltagare frågor som vägleder insamlandet av fragment i text, ljud och rörlig bild.

Vad ser den uppmärksamma blicken? Målet med denna workshop är att tillsammans utforska hur uppmärksamhet kan riktas och förändras genom att pröva metoder för att skissa kollektivt. I grupper om tre mottar alla deltagare instruktioner och frågor som vägleder insamlandet av fragment i text, ljud och rörlig bild.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Den uppmärksamma blicken är… HÄR.

Workshopen äger rum vid ett  tillfälle à 120 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Den uppmärksamma blicken är en kärleksfull blick, skriver litteraturvetaren Toril Moi. Stämmer det? Och alldeles oavsett om det är en kärleksfull blick - vad ser den uppmärksamma blicken?

Ordet attention som används inom så väl engelskan och franskan kommer ursprungligen från det latinska ad + tendere: att sträcka sig mot något. På båda dessa språk rymmer ordet en mängd betydelser: att rikta sinnet eller observationsförmågan mot något, att lyssna, att koncentrera sig; att vaka eller vakta över, att (be)tjäna, att visa omsorg om, att passa upp på, att följa, att ledsaga, att vara på plats; att vänta, invänta, förvänta. I det svenska språket använder vi ordet uppmärksamhet med en mer begränsad innebörd.

I denna workshop utforskar vi hur vi kan förändra och rikta vår uppmärksamhet genom att fästa blicken, känna med kroppen och lyssna sökande.

Till hjälp har deltagarna sina mobiltelefoner, vilka i en skolkontext vanligtvis betraktas som störande inslag som riskerar att bryta den uppmärksamhet och koncentration som studierna förutsätter. I workshopen använder vi istället mobiltelefonerna för att rikta och skärpa uppmärksamheten. Deltagarna använder mobiltelefonerna för att tillsammans utforska metoder för att rikta uppmärksamheten och skissa kollektivt.

Workshopen inleds med en föreläsning och ett gemensamt samtal med fokus på frågor om uppmärksamhet, koncentration, perception, lyssnande, skissande och läsande.

Därefter blir deltagarna indelade i grupper om tre. Tillsammans lämnar de klassrummet och får koordinater till olika platser i och utanför skolan som de utgår från. Väl på plats mottar varje grupp frågor, bilder och instruktioner via sms som de tillsammans utgår från i sitt samlande.

Efter insamlandet av material återvänder alla deltagare till klassrummet och vi diskuterar erfarenheten tillsammans. En kort föreläsning om hur kollage och assemblage har använts genom konsthistorien. Därefter ges alla deltagare möjlighet att tillsammans inom respektive grupp arbeta vidare med det insamlade materialet.

Lokalbehov
Workshopen utgår från klassrummet och inleds med en kortare föreläsning och samtal för att därefter ta plats i andra rum i och utanför skolbyggnaden.

Till hjälp har de sina mobiltelefoner till vilka de mottar olika frågor, fragment och instruktioner i former av sms.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.