© Christina Tingskog

Sannolikt osannolikt

Erbjuds från  till 

Modern dansopera/musikal av koreograf Christina Tingskog med texter o bild av serieskaparen Sara Granér. Musik för leksaksinstrument av Daniel Nelson.

Om sånt som händer o-ofta eller nästan inte alls
Om att bestämma eller obestämma vem en är.
Om dom andra som vi kunnat vara.

Med komiskt obestämbara texter av serieskaparen Sara Granér samt kanske lite mer bestämbar rolig musik av kompositör Daniel Nelson. Thomas Mirstam har gjort flexande scenografi av gummiband och animerade bildprojektioner av bl.a. Saras seriebilder. Anna Kjellsdotters genusflexibla kostymer fulländar scenbilden i denna vackra och generösa föreställning.

En lek för alla åldrar inspirerad av kvantmekaniska begrepp tillämpade på vardag och rörelser om möjligt och omöjligt samt obestämbarhet och något litet bestämbart tillämpat på mänskligt beteende, genus, rörelser, ord - ja möjligen på vanliga och ovanliga vardagar. Det dansas, typ, sjungs, pratas och tänks och möjligen kan vi alla definieras eller helst inte, ja vi får se.
Två versioner: Ursäkta sa månen för 4-9 år och Sannolikt osannolikt för 10 år och uppåt.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
55 minuter
Scen:
Fylkingen, Torkel Knutssonsgatan 2 Hitta till oss
Max antal barn/elever:
80
Antal platser för vuxna:
0
Antal rullstolsplatser:
5
Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
55 minuter
Scen:
8x7m / 4
Max antal barn/elever:
120
Antal platser för vuxna:
5
Elkrav:
16
Mörkläggning:
Ja
Byggtid:
3 tim
Rivtid:
1 tim
Bärhjälp:
Ja

Pedagogiskt material

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.