© stillbild från projektet

Spelas från  till 

Porträttfilmer med greenscreen

  • Create Motion
  • 420 minuter
  • från årskurs 6 till gymnasiet
  • Film

Collagefilmer utifrån ett valt tema där eleverna använder sig av text, bild och gestaltning.

Tillsammans med filmaren Helene Berg får eleverna utforska hur de kan använda greenscreen teknik för att filmisk gestalta en text.

Exempel på teman:
I have a dream
Rädsla och mod
Identitet - Barnkonventionen
Mitt uppdrag på jorden

Projektet kan med fördel integreras med svenska, engelska, samhällskunskap och bild. Det kan även ingå som en del i skolans värdegrundsarbete.

Projektet består av tre delar:
1. Ett inledande presentations och inspirationsmöte.
2. Eleverna arbetar fram ett text och bildmaterial
under lektionstid.
3. Filmworkshop greenscreen, en heldag per klass.

I grupper gestaltar de sedan texterna framför en greenscreen.
Den gröna bakgrunden byts ut digitalt mot den målade bilden. Vi jobbar med iPads och eleverna filmar, redigerar och ljudlägger sina filmer.

Syftet med projektet är att erbjuda olika verktyg för lärande och att väcka lust till ett eget skapande. Den digitala tekniken blir ett hjälpmedel för att kombinera olika typer av uttrycksformer på ett lekfullt och inspirerande sätt.

Tidsåtgång: En heldag per klass, samt 1 h uppstartsmöte. Jag träffar eleverna i halvklass á 3 klocktimmar.
Lokalbehov: ett tomt rum i klassrumsstorlek där det går att sätta upp en greenscreenfond.
Projektet har genomförts med bl. a. hela högstadiet på Högalidskolan ht-14 samt med årskurs 6 på Härneviskolan och årksurs 8 på Hagnässkolan vt 15, samt med åk 7 på Högalidskolan ht 15.

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska stimuleras till att genom eget skapande uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
420 minuter
Scen:
20x20 m / 2,5 m
Antal platser för barn/elever::
30
Antal platser för vuxna:
1
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
1 h
Rivtid:
30 min
Bärhjälp:
Nej