© Anna Ledin Wirén

Platsen och vi - digital workshop

Erbjuds från  till 

En fotoworkshop som introducerar ljus, komposition och innehåll. Vi utgår från området ni befinner er i och skapar bilder på givet tema.

Vi utgår från där vi står här och nu. Hur är platsen i förhållande till mig själv, till gruppen, till samhället i stort? Vad sägs om platsen utifrån de olika perspektiven? Vi undersöker. Vi skapar med fotografisk bild som uttryck. 


Workshopen är uppdelad i tre steg, förslagsvis tre lektioner, tre veckor i rad.
De två första går att få förinspelade, som tutorials. Den tredje möts vi utomhus eller via en digital plattform för en utställning/presentation av bilderna.
Beroende på dig som pedagog kan vi också ha digitalt möte “live” under lektionerna via tex Teams.
Fördel med förinspelat är att ni kan titta på det flera gånger, pausa och diskutera innebörden. Jag kan ge övningsuppgifter som du som pedagog kan använda för att öva på begrepp vi pratar om.


Förslag till upplägg


Lektion 1: förinspelat om grunder i fotografi, ljus, bildkomposition. Jag berättar om temat. Hur kan det tolkas? Vi utgår från exempel på olika bilder. Alla elever får ett uppdrag till nästa lektion som består i att fotografera på temat. Planering. Lektionstid: 45 minuter. Tid på egen hand- ni avgör.


Lektion 2: digitalt arbete med bilden, bildbehandling, för att göra bilden redo för utskrift och skolutställning. Lektionen avslutas med att du/klassen skickar bilderna i en samlad mapp med högupplösta bilder till mig som jag sedan skriver ut. Alternativt skriver ni ut om ni har skrivare. Tid: 45 minuter.


Lektion 3: vi ses och hänger en skolgårdsutställning på till exempel en vägg i närheten av er skola. Presentation för klassen med analys av fotografierna utifrån bildanalysens grunder. Sist; en reflektion kring arbetet. Ni behåller bilderna.
Tid: 1 h 30 min.


Till lektion 3: Vi behöver tillgång till ett tak under vilket vi kan hänga bilderna.


Alternativt sker utställningen och bildanalysen digitalt, tex en blogg eller annan plattform eller genom att dela bilderna via skärm.


Teknik: iPads/ lärplattor/ smartphones. Projektor/smartboard till visning av videos samt vid eventuell live-lektion.Tid: ca 3 h totalt inkl. kort paus.
Tid till utskrifter, 1 h. (Bilder skickas enligt givna direktiv.)
Årskurs: åk 6- åk 3 på gymnasiet.
Kostnad: 7000 + moms
Workshopen går att anpassa till olika åldersgrupper. 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
35
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Anna Ledin Wirén för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.