Ord, bild och slöjd

Erbjuds från  till 

Slöjda med ull skapa med sagan som inspiration. En helhetsupplevelse med ord, bild och slöjd där alla deltagare är aktiva hela tiden.

Eleverna stiger in i sagans värld genom att gå in i sitt eget klassrum som är förvandlat till en sagogrotta. I den uppbyggda berättarmiljön lyssnar eleverna till en muntligt berättad folksaga som framförs så att den fängslar och berör åhörarna. En magisk stämning uppstår och lyssnarens fantasi aktiveras, vilket ger förutsättningar för eleverna att kunna skapa inre bilder och sedan själva genomföra berättarövningar.


Sagoinspirationen samt berättarövningar bildar utgångspunkt för ullslöjden. Genom att karda, forma, tova och dekorera ullen till en figur, ett föremål eller en bild får eleverna uppleva en hel slöjdprocess, från idé till färdigt alster. Att arbeta med ull ger många sinnesupplevelser och brukar vara mycket uppskattat av både barn och vuxna. Avslutningsvis skapar eleverna sin egen saga med den tovade figuren som huvudaktör.


Muntligt berättande främjar språkträningen. Folksagans igenkännliga symbolspråk, rytm och upprepningar är universella. Det ger upphov till tankar och känslor kring viktiga frågor som berör exempelvis vänskap, hjältemod eller rättvisa. Skolan har möjlighet att komma med önskemål angående val av folksagornas tema. Några förslag är: svenska folksagor, årstidssagor, folksagor från länder eleverna kommer från samt folksagor i anslutning till aktuella skolämnen och projekt.


De är vi som leder Sinnenas Verkstad:


Verena Haller, slöjdare, berättare och förskollärare med lång erfarenhet av att initiera och leda slöjd- och berättarprogram. Som slöjdare arbetar jag med ull och då med tovning. Som berättare uppträder jag i klassrummet, på en scen eller på en sagovandring i naturen. Min bakgrund består av mångårig yrkeskunskap och erfarenhet som utbildad slöjdkonsulent, förskollärare och berättare.


Elisabeth Hansen, slöjdare, Levande Verkstadspedagog och grafisk formgivare. Som slöjdare och Levande Verkstadspedagog har jag bred erfarenhet av att leda och föra skapandeprocesser framåt.


Sinnenas Verkstad, Slöjdar och skapar med sagan som inspiration. Sinnenas Verkstad erbjuder uppskattade aktiviteter för förskola, skola och särskola. Vi skräddarsyr aktiviteter för bland annat bibliotek, företag, olika kulturarrangemang eller leder seniorprogram.


Kontakt
Kontaktperson: Verena Haller
Telefon: 0730349268
Epost: info@sinnenasverkstad.se
Hemsida: https://sinnenasverkstad.se


Information
Pris utan subvention
Turné: Offereras.
Aktivitet enligt ovan: 11000 kr plus moms.
Förberedande genomgång tillsammans med berörd skolpersonal ingår.
Tillval: Workshop i tovning/berättande, ca 2 timmar för skolpersonal, 4000 kr plus moms.


Produktionsfakta
Aktivitetens längd: En skoldag.
Förberedande aktivitetsgenomgång med berörd skolpersonal: ca 1 tim. Spelperiod: 2021–2022.
Spelplats: Skola.
Max deltagare: 1 klass, 30 elever.
Tillval: Workshop för skolpersonal, max deltagare: 16 st. 


Upplägget kan Covid-19 anpassas.

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
300 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
24
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Sinnenas Verkstad för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Förskola–årskurs 2

Utforska rummets ljus, ljud och rymd

Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 1–6

Arkitektur i undervisningen

Lektionsupplägg i att bygga tredimensionella husmodeller inspirerade av djur. En kreativ övning som går att att göra på en lektion eller i ett ämnesövergripande projekt.