Mima med oss digital workshop

Erbjuds från  till 

I våra digitala workshops får eleverna möjlighet att undersöka och lära sig att uttrycka sig utan att använda ord. Kroppen och fantasin står i fokus!

I en förinspelad film ger skådespelarna på Pantomimteatern en pedagogisk workshop i mim. Den är upplagd på ett sätt så läraren i klassrummet bara behöver pausa och starta när filmen säger åt en att göra det. Givetvis kan lärare/pedagog delta i workshopen tillsamans med sina elever. Skådespelarna ger en introduktion i mim och visar vad kroppen kan uttrycka genom både vardagliga och teatraliska gester. 


Genom olika övningar uppmuntras eleverna till att ge liv åt osynliga objekt. Skådespelarna bjuder på korta sketcher som inspiration för att väcka elevernas fantasi och kreativitet. Vissa av övningarna kräver att eleverna delar in sig i mindre grupper, lärare/pedgog får hjälpa till. 


Avslutningsvis delas en uppgift ut till eleverna som de själva kan jobba med under en annan lektion eller som en hemuppgift. Skådespelarna ringer upp vid ett senare tillfälle (som samordnas via lärare/pedagog) för att samtal på zoom med klassen. De för en dialog med eleverna om hur det gick med uppgiften. Eleverna får sedan redovisa uppgiften för skådespelarna framför kameran och inför klassen i klassrummet. Skådespelarna ger då eleverna feedback på uppgiften.


 


Den förinspelade filmen är ca 60 min och samtalet på zoom är även den ca 60 min. 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
35
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
-
Rivtid:
-
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Pantomimteatern för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Alla årskurser

Att förbättra klassrumsklimatet

Förslag på övningar med syfte att förbättra kommunikation och samarbete i klassen. De flesta övningar illustreras med bilder eller filmer. Bilder som förtydligar uppgiften eller där du ser hur ledaren introducerar och leder övningen.

Årskurs 4–gymnasiet

Skriva dramatik

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Alla årskurser

Att välkomna en ny klass med dramaövningar

Att inleda med övningar är ett bra sätt att få eleverna känna sig trygga i en ny grupp. Oavsett stadium så uppskattas roliga namnlekar och "lära känna övningar".