Teckning av vilda djur och vy mot tunnelbanestation
© Mattias Bäcklin

Mattias Bäcklin: Naturens stad

Erbjuds från  till 

Tillsammans med konstnären får eleverna skapa stora gemensamma teckningar av kända miljöer i sitt närområde, där både djur och natur är närvarande.

Om Mattias Bäcklin


Mattias Bäcklins konstvärld är ett sammansatt vittnesmål av fältbiologi, hiphop och medeltidens bildkultur. Bäcklin sammanför naturmiljöer och hantverk, förenar fågelskådning och fantasteri och rör sig genom urskog och ruiner. Från tecknandet utgår tankespår i form av tredimensionella gestaltningar, 3d-utskrifter och träsniderier.


Om Naturens stad


Tillsammans med eleverna skapar Mattias Bäcklin stora gemensamma teckningar av igenkännbara delar av staden befolkade av all tänkbar natur i stadsmiljö. Den kan vara upplevd eller fiktiv, exempelvis en gråtrut som äter på en korv, råttor under bilar, en berguv på slottet, lavar på ett elskåp, envis växtlighet vid en trottoarkant.


Deltagarna delas in i grupper och gör mindre teckningar av specifika djur eller växtarter som sedan klipps ut och efter diskussioner klistras in i de upptecknade stadsmiljöerna på de stora teckningarna. Varje grupp redovisar sedan sina verk och öppnar upp för diskussioner där Mattias Bäcklin fungerar som moderator.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Naturens stad HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.