Modellhus med träd. Foto
© Maria Backman

Maria Backman: Bygga hus och modeller

Erbjuds från  till 

Att tänka tredimensionellt genom att göra modeller. Att lära sig skala, mäta och översätta mått till fysiskt material. Att samtidigt skapa något eget.

Att tänka tredimensionellt genom att göra modeller. Att lära sig skala, att mäta och översätta mått till ett fysiskt material. Att samtidigt skapa något eget.

Huset är viktigt - ett skydd, ett bo, en plats där man hör hemma. Huset brukar i drömmen få symbolisera den egna personen. Här bygger vi hus eller andra byggnationer i kartong, papp, och andra material. Temat inbegriper planering, skissande, öva sig i hur man tänker i olika skalor, förståelse för konstruktioner. Övning i finmotorik. Här är det såväl matematik som konst och slöjd.

Vi samlas och går igenom idéer om hus, bostäder och byggande. Vi pratar om husets och hemmets betydelse för att inspirera. Eleverna kan jobba tillsammans eller var för sig. Här kan läraren komma med synpunkter om vad som kan vara lämpligast i just den klassen. Eleverna väljer vad de vill arbeta med och helt enkelt jobbar på med det under uppdragets tid. Ungefär 15 minuter innan slutet samlas vi och pratar om vad man arbetat med. Vad som varit roligt, lätt eller svårt att förstå.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Bygga hus och modeller HÄR.  

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 2 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.