© Folkets Bio

Spelas från  till 

Machomän & madonnor - kvinnor och män i media

Vi möts varje dag i medierna av stereotypa bilder av kvinnor och män där det finns outtalade förväntningar och könsmönster. Hur påverkas vi?

Biografen Zitas filmpedagoger erbjuder filmföreläsningar där filmexempel varvas med diskussion och analys. Stor vikt läggs vid elevernas egen medverkan i diskussion och analys av ämnet. Populärfilm använder sig ofta av stereotyper när kvinnor och män gestaltas. Vilken bild förmedlas av vad som är maskulint och feminint? Hur påverkas vi av den normen? Vilka drivkrafter har en kvinna? Vad är viktigt för en man? Vems historia berättas - mannens eller kvinnans? Vem identifierar sig publiken med?


85 kr/elev, dock minst 2500 kr. Max 45 personer. Lärare går med utan kostnad. Åk 8-9 & gymnasiet

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Birger Jarlsgatan 37 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
45
Antal platser för vuxna:
3
Antal rullstolsplatser:
2

Arbeta med film

Samtala om film

Filmpedagogisk modell

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar samtalet där efter en filmvisning. Här får du några förslag på samtalsmodeller som tar filmdiskussionen steget längre oavsett vilken åldersgrupp du undervisar i.