© Mandh prod

Luften är fri- Workshop i dans och musik

Erbjuds från  till 

I en tid med många utmaningar förenas här konstnärliga, musikaliska och fysiska perspektiv i ett vacker, rolig och finstämd workshop.

Tema Yttrandefrihet


För att kunna uttrycka sig fritt krävs mycket mod. I denna workshop är fokus att stärka elevens egen identitet genom att testa delar ur föreställningen ihop med två danspedagoger. 
Workshopen ger nya spännande ingångar till samtal kring yttrandefrihet, som alltid är ett angeläget debattämne. Musiken och dansen är tillsammans ett kraftfullt verktyg som kan bygga broar mellan människor, oavsett bakgrund. Workshopen avslutas med att publiken bjuds in till ett samtal. Vi talar om frihet, rätten att få uttrycka sig och att vara sig själv. I en tid med många utmaningar förenas här konstnärliga, musikaliska och fysiska perspektiv i ett vacker, rolig och finstämd dansupplevelse. Vi rör oss högt och lågt, från det lilla perspektivet med syskon som gnabbas till universella värden och principer som omfattar alla människor, överallt i världen.


Fördjupning


Det finns även även dansföreställning, ”Luften är fri”, som följer Kulturrådets nya krav på delaktighet då eleverna aktivt deltar genom att dansa med,
komma upp på scenen, svara på frågor samt vara med och styra handlingen. 
Upplev när yttrandefrihet, musik och glädje förkroppsligas!


 

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
50 minuter
Scen:
8 x 8 m / 2,5 m
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
10
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
15 min
Rivtid:
15 min
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.