Färgpennor och text på svart yta
© Lotte Johansson

Lotte Johansson: Coachomaten

Erbjuds från  till 

Coachomaten är en konstinstallation som med hjälp av 6 olika frågeboxar och ett 24 timmars hjul, bidrar till varje deltagares utmaning.

Coachomaten – Konstinstallationen som gör plats för det du behöver är en kreativ konstinstallation som gör plats för deltagarnas behov. Med hjälp av 6 olika frågeboxar och ett 24 timmars hjul, bidrar varje deltagare med sin utmaning. I takt med att lösningar, strategier och fallgropar på vägen växer fram, blir igenkänningsfaktorn dess främsta styrka. Coachomaten kan man närma sig, i sin egen takt, inspirerad av det andra deltagare redan visualiserat. Eftersom den gemensamma installationen finns kvar som sådan, ges även de som inte var med på plats under dagen, möjligheten att snubbla in i processen. En konstruktiv aktivitet, utan prestationsångest, där Lotte Johansson introducerar, fångar upp och coachar utifrån behov. Var det så här enkelt? Varför har jag inte tänkt på det här tidigare? Är bara några av deltagarnas reaktioner, efter att de sammanstrålat i Coachomaten.


Coachomaten bygger på en forskningsbaserad metod, Live-prototypad fram på gatan under Almedalsveckan, Stockholm Designweek och Skolform. Den kan anta en ny form utifrån platsen, medan grunden är densamma. Vi använder oss av det skrivna ordet och symboler. Coachomaten har potential att bli en levande installation som hela tiden förändras med människorna och miljön runt den. Ett sätt att närma sig konstnärliga och kreativa processer enligt trial and error, inte minst för dem som undrar vad egentligen en konstinstallation är. En ny snackis i korridoren och varför inte även i personalrummet.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Coachomaten – Konstinstallationen som gör plats för det du behöver HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 2 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Jag ritar upp /och monterar basen med de sex frågeboxarna och 24 h hjulet. På skolgården använder vi oss av gatukrita i olika färger. I lokaler som klassrum, uppehållsrum, foajé, personalrum, använder vi självhäftande blackboard med tillhörande pennor i olika färger. Deltagarna får först ta del av min egen resa från vattenrädd med tummen mitt i handen till seglande fotograf på klassisk regatta i Medelhavet och hur Coachomaten kom till. Min bärbara röstförstärkare gör att jag hörs, oavsett var vi genomför aktiviteten. För att fånga upp fler lärstilar använder jag samtidigt kroppsspråket vid instruktion. I anslutning finns också en skriven instruktion. Jag hjälper de elever som behöver igång, coachar utifrån behov och ser till att alla ges det utrymme de behöver.


Vägg 6 X 3 m eller en slät golvyta i betong, asfalt eller liknande. Intron görs med fördel på storbildsskärm via min Ipad, kopplad till skolans projektor och HDMI-sladd. Min röstförstärkaren räcker 30 m, för max 50 personer. Vid behov kan lokal på Södermalm erbjudas + 1000 kr. Fast vägg/golv/markinstallation enligt offert, från + 5 000 kr


Aktiviteten kan bokas året runt. Utomhus kräver torr, sopad yta. Deltagarna tar med egen kamera i form av mobil, laptop eller surfplatta, förvarad i ryggsäck eller annan väska under aktiviteten för att föreviga det de identifierar sig med. Om inte deltagarna har tillgång till detta, bildar vi grupper utifrån de som har, alternativt dokumenterar jag tillsammans med deltagarna. Det viktiga är att vi gör det på ett sätt som känns tryggt för skolan och deltagarna.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.