Lerskulpturer, huvuden
© Lott Alfreds

Lott Alfreds: Skulptur och form

Erbjuds från  till 

Målet är att låta elever prova att göra skulptur. Material som lera, gips, latex eller papier maché är möjliga material att använda.

Målet är att låta elever prova att göra skulptur. Material som lera, gips, latex eller papier maché är möjliga material att använda.
I workshopform diskuterar vi 3-dimensionellt skapande och provar själva att gestalta material till form.
Uttrycksmedlen kan också ingå i mer processinriktat arbete där vi avslutar med utställning eller annan presentation med samtal i grupp.


Mitt arbetssätt har sitt ursprung i Social skulptur, där varje deltagare ses som lika värd som den som är lärare. I ett inledande samtal kommer gruppen gemensamt fram till hur gestaltningen ska formuleras. Utifrån teman antingen från skolans pågående arbeten eller något vi finner gemensamt, provar vi olika material och gör skulpturer.


Vi arbetar tillsammans med lera. Jag ansvarar för bränning av slutprodukterna.
Vi provar också andra material som kan passa våra idéer.
Slutresultatet kan gärna ställas ut eller bli till en gemensam gestaltning beroende på önskemål-
I dialog med lärare kan mer specifika teman utkristalliseras.
Om uppdraget sker under flera tillfällen kan vi också besöka en konstnärsatelje eller museum.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Skulptur och form HÄR.


Workshopen äger rum vid tre tillfällen à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
540 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.