extrakt ur Keep it safe
© Eva Pettersson

Keep it safe

Erbjuds från  till 

Publiken samlas vid startpunkten, spänningen stiger - det är en rörlig föreställning! Vad kan en förvänta sig? Vilka är reglerna? Är det säkert?

"Keep it safe" är en interaktiv föreställning där vi leker med rörelsen och flödet av folkmängder och utforskar relationen mellan artisten och publiken. Vi vill bjuda in till interaktion. Genom dans, rörelse och manipulering av olika objekt skapar vi ny logik och nya rum. Vi flyttar oss från A till B och bjuder folk att följa med. Med bara våra kroppar, ett rep, en visselpipa och några trafikkoner ämnar vi påverka rörelsen, känslorna och uppmärksamheten hos publiken. Vi ställer frågor inte bara kring regler och sociala normer som finns i folkmassor utan även gällande gruppinflytande, individuella val samt ivern att ha kul.

Föreställningen är enkel att anpassa för väldigt olika omständigheter och utrymmen som till exempel skolgård, gympasal, entréhall, sportfält, inomhus och utomhusområden. Det behövs dock en total yta om minst ca. 300 m² som publik och artister delar. Föreställningens natur kräver också att vissa element måste provas och anpassas på plats där föreställningen ska utspela sig. 2 timmar behövs i utrymmet för förberedelser. Publikantal avgörs av utrymmets begränsningar men maximalt 150 per föreställning.


Keep it safe har fått stöd av Kulturrådet för att föreställningen kan spelas även under Corona.

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
35 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
150
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
Behövs ej
Rivtid:
Behövs ej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta ReAct! -Actions moving för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.