Händer modellerar lerfigur
© Joanna Günther

Joanna Günther: Den gemensamma skattkistan

Erbjuds från  till 

Vi utgår ifrån att alla elevers personliga narrativ är en skatt. Projektet handlar om att de gemensamt skapar en permanent installation till skolan.

Det ska vara lustfyllt och inspirerande att lära sig se och skapa konst. Vi diskuterar vad offentlig konst är och ser det ur olika synvinklar, från en läkandemiljö som sjukhus till trappuppgångar i portar och utsmyckning av parker till gerillakonst och grafitti. Vad gör konst med människan, och hur skulle det vara om konst inte fanns? Vi pratar om platsen där vårt gemensamma verk ska sitta och om det är något vi bör tänka på innan vi börjar jobba med objekten. Vi jobbar individuellt med uttryck av objekten i lera och i slutändan blir det ett gemensamt verk där alla får synas och vara delaktiga. Min roll är att alla känner sig sedda och förstår att dom är en viktig del av den gemensamma installationen.


Den gemensamma skattkistan manar till att alla elevers personliga narrativ är en skatt. Tillsammans blir det en skattkista med massa olika uttryck, ett inkluderande verk.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Den gemensamma skattkistan HÄR.


Workshopen äger rum vid tre tillfällen à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Projektet handlar om att eleverna gemensamt skapar en permanent installation till skolan. Utifrån samtal och referensbilder om vad offentlig konst kan vara utgår varje elev ifrån sina egna associativa tankar och idéer. Projektet är utformat så att vi jobbar i små grupper (halvklass) där eleverna arbetar individuellt blandat med gemensamma samtal om konst. Projektet bygger på att varje elev blir sedd och får utrymme samtidigt som alla är med och bygger ett gemensamt konstverk som inkluderar och bjuder in till samtal. Det är ett projekt där skolans alla klasser kan vara delaktiga och skapa en levande skola med konst i skolbyggnaden.


Varje elev får trycka ut en lerplatta i en gipsform i ett förutbestämt format för att använda som grund för sitt objekt att bygga på. Objekten/plattorna görs i stengodslera som vi sedan engoberar (målar) och glaserar. Alla som vill signerar sin skapelse. Varje individuellt objekt/platta sätts efter bränning och glasering ihop till ett stort gemensamt verk, de monteras med fogmassa/silikon på en eller flera större spånskivor som sedan hängs någonstans i skolan. Placeringen av verket är något skolan och jag kommer överens om innan arbetet börjar.


Dokumenterar i text och bild till skolan
Jag kommer under projektets gång dokumentera arbetet med bilder och samlade texter från eleverna som skolan får efter avslutat projekt.


Här kommer värdepunkter saxade ur läroplanen som vi jobbar med under projektets gång
-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
-Respekterar andra människors egenvärde.
-Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
-Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.


Den gemensamma skatten spänner över tid, vi träffas vid tre tillfällen
Första gången vi ses pratar vi om offentliga utsmyckningar. Vad är offentlig konst? Hur kan det se ut? Måste en förstå vad det är? Vi tittar vi på bilder som referensmaterial och inspiration. Vi besöker platsen där det verk vi kommer att skapa ska få ta plats. Därefter gör vi en ”bryta-isen” övning, en skulptural uppgift som brukar ge glädje, skratt och en del funderingar. Följt av ett samtal om de alster som skapats. Sen får eleverna i uppdrag att börja tänka på vad dom vill göra.


Andra gången vi ses pratar jag om hantverket, materialet och dess historia. Jag berättar om hur en jobbar med lera och visar film på hur olika moment utförs. Resten av tiden använder vi för eget konstnärligt arbete.


Tredje gången glaserar vi objekten och börjar ta oss en titt på hur de ska placeras. Jag berättar om mitt egna arbete.


Upplägget kan anpassas utifrån skolans önskemål, vi kommer överens om något som passar båda parter.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
540 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.