Kollage av skulpturer. Foto
© Joachim Carlsson

Joachim Carlsson: Vänlighetskalender

Erbjuds från  till 

Med bild och text utforska möjligheter och formulera tankar och ideér kring hur bäst beskriva ett ämne, i detta fall vänlighet och goda gärningar.

Att med bild och text utforska möjligheter och formulera tankar och ideér kring hur man kan beskriva och sätta upp mål kring ett specifikt ämnesområde, i detta fall tankar kring vänlighet och goda gärningar.

Calendar of Kindness / Vänlighetskalender

Ett projekt som kretsar kring dig och dina vänner.

Vad gör du, vad gör de andra, vad gör ni tillsammans?
Hur skapar vi något tillsammans?

Varje dag, varje vecka, varje månad som blir till år.
Hur fyller vi en kalender med goda mål och gärningar, tillsammans.

I kortare eller ett längre projekt är jag er medskapare till att göra en kalender med idéer i text och bild för din klass eller skola.
Vi tar utgångspunkt i idéer om vänlighet.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Vänlighetskalender HÄR.

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Vi utforskar kalendern, samtalar och samlar information om kindness/vänlighet och formulerar oss i bild och text i liten och stor omfattning.
Vi skapar ett gemensamt verk i såväl liten som stor skala.
Vi gör en dag-, vecko- eller årskalender beroende på tid och utrymme och idéernas omfattning.

Vi börjar lektionen med cirka trettio minuters samtal om ämnet och idén att skapa en gemensam kalender med bilder och texter.
A4 är en bra storlek att använda för att måla, rita och skriva.
Materialet kan sedan monteras på en gemensam bakgrund/yta.
Ca 30-45 min i slutet av lektionen ägnas åt samtal och montering av utförda verk.

Lokalbehov är som för en vanlig bildlektion. Färger, pennor och papper likaså.
Tillfällig plats/vägg att disponera för att visa gjorda verk är önskvärt.

Frågeställningar kan utformas tillsammans med lärare och elever innan projektet startar.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.