Barn i utomhusmiljö
© Jenny Berntsson

Jenny Berntsson: Body and Block Sculpture

Erbjuds från  till 

Att eleverna ska reflektera kring hur det offentliga rummet formar individer och hur kropp och materialitet kan förändra normer i gemensamma utrymmen.

Målsättningen med uppdraget är att eleverna ska börja reflektera över hur det offentliga rummet formar en som individ och hur man med kroppen och materialitet kan förändra normer i våra gemensamma utrymmen. Workshopen berör frågor om normer, identitet, stadsbyggnad, stadsplanering, plats och materialitet.


Body and Block Sculpture är en platsundersökning där vi skapar förutsättningar för en plats där möten, sociala normbrytande aktiviteter och kontemplation kan ske. Som hjälpmedel har vi olika stora frigolitblock som vi kan forma till temporära skulpturpodier, frigolitsågar så vi kan omforma blocken och våra kroppar som får figurera skulpturmaterial. Jag ger gruppen kommandon som de gestaltar tillsammans med blocken. Vi skissar platser i naturlig storlek och skapar skulpturpodier som det går att sitta, ligga, klättra eller bara vara på. Kropparna blir material som rör sig tillsammans i grupp eller enskilt. Vi testar oss fram och skapar flera formationer. Vi pendlar mellan kropp och materialitet, mellan lek och konst, mellan ord och materialitet. Mellan platser vandrar vi och fångar upp materiella preferenser och berättelser från gruppen, berättelser som vi också gestaltar. De temporära gestaltningarna fotograferas.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Body and Block Sculpture HÄR.


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Workshopen startar med en samling och information om workshopens upplägg. Jag visar på exempelbilder och håller en introduktion som inkluderar en kort start-up workhsop. Vi går ut och plockar med oss block som vi sedan använder oss av när eleverna visar vägen till den första platsen, alternativ så visar jag vägen till en utvald plats. Vi kan vara på skolgård, inne i skola, park eller i den lokala omgivningen. Vi skapar en tillfällig offentlig gestaltning med blocken och våra kroppar. Jag fotograferar och vi går vidare till nästa plats och skapar ytterligare formationer och bilder. När vi gjort detta är det en kort paus där jag laddar in bilderna i datorn. Vi går in och bilderna projiceras upp på väggen. Vi diskuterar utifrån bilderna och utifrån diskussionsunderlag från mig.


Workshopen kan göras om till en produktionsinriktad deltagande konstprocess och anpassar efter budget, tid och elevantal.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.