Svartvit lumenprint av hand
© Jennifer Bergsten

Jennifer Bergsten: Kameralöst fotografi

Erbjuds från  till 

Mitt mål med den här workshopen är att förändra synen på vad ett fotografi är samt öka förståelsen vad ett fotografi kan vara.

Grundtanken med alla mina workshops är att människor, särskilt barn, tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. När barn får släppa loss sin kreativitet och är fria att experimentera, göra misstag, hitta nya sätt att tänka och göra saker på, lägger de grunden för den typ av kreativt tänkande och problemlösande som senare i livet kan resultera i viktiga uppfinningar och upptäckter.

Mitt mål med den här workshopen är att förändra synen på vad ett fotografi är samt öka förståelsen vad ett fotografi kan vara. Sedan är såklart alltid mitt mål att öka kreativiteten och experimentlustan när det gäller kravlöst skapande.

Att arbeta med fotogram är ett intressant, kreativt och fritt sätt att arbeta med fotografi som knyter an till metoder man använt långt tillbaka i fotohistorien.

Syftet med med mina workshops är att med konst, kultur och kreativitet som verktyg ge barnen olika sätt att uttrycka sig på och nya världar att upptäcka, utan krav på prestation. All forskning visar på att genom att stimuleras kreativt så främjas också hjärnans utveckling och därmed också all annan inlärning. Det kanske viktigaste för deras emotionella utveckling är att vi höjer deras självkänsla och får dem att känna sig uppskattade när vi värdesätter och uppmuntrar deras kreativitet och på så vis skapar en trygg bas av självförtroende.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Kameralöst fotografi HÄR.

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 120 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

I workshopen arbetar vi med ljuskänsligt papper som vi applicerar föremål på. På pappret bildas då avtryck av de föremålen man använt. På det här sättet kan vi bygga upp bilder och bildvärldar av olika föremål och material. För att bevara de ljuskänsliga bilderna scannar vi av dem och skriver ut för att sedan sätta ihop till ett kompendium som eleverna får ta med sig hem.

Jag kommer även att gå igenom lite kring vad ett fotografi är, hur det blir till och hur man skapade de första fotografierna.

*Vi kommer att behöva tillgång till ett rum med dörr och en strömkälla i nära anslutning till arbetsplatsen som går att göra helt mörkt. Det kan till exempel vara ett förråd.
* ett stort arbetsbord med stolar där alla medverkande får plats.
* Om det finns möjlighet så vore tillgång till en eller flera skanners bra i annat fall har jag med mig minst en.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.