Virkade större verk sammanfogade i rumslig skulptur med kvinna som håller i verket med händerna. (bild)
© Iryna Hauska

Spelas från  till 

Iryna Hauska: Den varma världen

Eleverna vidgar sina gränser och ser sin gestaltande process samtidigt som de skapar en egen förmåga att se då och nu och framtid i skapandet.

Vi för en diskussion om användning av begagnat material inom konsten. En installation/skulptur som skapas med olika klasser och placeras i skolans miljö. 


Jag vill lära elever i olika åldrar att återanvända ett material som vi inte längre kan använda, som till exempel begagnade strumpbyxor (ett material som är farligt för miljön), och samtidigt se helheten i det enskilda.


Tanken är att eleverna vidgar sina gränser och ser bredare på en gestaltande process samtidigt som de skapar en egen förmåga att pendla mellan då-nu- och framtid inom det egna skapandet. Som resultat får eleverna på skolan, personal och föräldrar ta del av barnens upplevelser och reflektioner, samt uppleva en skulptur/installation som eleverna har skapat för det offentliga rummet.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Den varma världen HÄR.  


Workshopen äger rum vid fem tillfällen à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
900 minuter
Scen:
/
Antal platser för barn/elever::
15
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Arbeta med konst och bild

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.