© Anton Källner

HURRA, ett bi! Rytmik- och skaparworkshop

Erbjuds från  till 

Ett sång- och rytmikprogram om bin och andra pollinerare, för barn 3-5 år

Kliv in i binas värld med sång och dans och oss. Vi sjunger om insekter och särskilt om bina och lär känna binas värld med alla sinnen. Vad äter bina? Hur låter de? Hur känns det att trängas i kupan? Vi får möta bitdrottningen och dansa ut på blomsterängen och samla nektar och pollen.


Som avslutning visar vi vad man kan göra för att hjälpa bina; t ex fröbollar med mat till bin, bi-spa eller bi-hotell. Alla kan bi-dra till en bättre värld för både oss och våra vänner bina.


Vi kan även ta med material och lägga till en skaparworkshop i direkt anslutning till rytmikprogrammet.


Medverkande: Charlotte Wihk (barnrytmik-pedagog)


Pi MånaLi Ericson (barnrytmik-pedagog, bi- och trädgårdsodlare)

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
45 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
25
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
30 min
Rivtid:
20 min
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Förskola–gymnasiet

Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.