foto: Karin Westholm
© Teater Pero

Hemliga hörn - Digital workshop i berättande

  • Teater Pero
  • 60 minuter
  • från förskoleklass till årskurs 6
  • Litteratur och berättande

Erbjuds från  till 

Teater Pero presenterar en rolig workshop i scenframställning och storytelling där eleverna inspireras av berättelser ur föreställningen Hemliga hörn.

Ingenting går upp mot en riktigt god berättelse! En stor del av upplevelsen handlar om hur historien framförs. I den här workshopen undersöker vi hur man kan bli en bra berättare och hur man med enkla medel levandegöra sin historia. 
 
Hur skapar man stämning hos sin publik?  
Kan man skapa spänning och magi av vilken historia som helst?  
Kan man berätta en historia på olika sätt? 
Hur kan man skapa inre bilder hos sin lyssnare? 
Är alla medel tillåtna? 
 
I den här workshopen utforskar vi berättandets ädla konst och övar på att framföra historier på olika sätt. Eleverna får inspiration, handfasta tips och handledning av våra erfarna skådespelare. 
 
Workshopen genomförs vid 3 tillfällen: 
1. Eleverna ser en film tillsammans med läraren i klassrummet. Våra skådespelare ger ledtrådar och nycklar till hur man kan levandegöra en berättelse och ger exempel genom att visa delar av vår berättarföreställning Hemliga hörn.  
 
2. Eleverna får själva prova på sitt eget berättande genom övningar i klassrummet tillsammans med läraren. Vi skickar ut en tydlig och handfast handledning med roliga övningar så att ni på ett enkelt sätt kan utforska på egen hand i klassrummet.  
Eleverna arbetar två och två samt i större grupp och fokus ligger på att utforska sitt eget berättande och de möjligheter som finns. 
 
3. Ni träffar våra två skådespelare via Zoom/Teams eller Google meets för en gemensam berättarstund tillsammans. Ni har möjlighet att ställa frågor och reflektera över det arbete ni gjort i klassrummet. Workshopen avslutas med en stor berättarkavalkad! Tillsammans med skådespelarna berättar ni alla en historia i en berättarstafett där allt ni hittills har lärt er och utforskat kommer till användning.  

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
60 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
32
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Teater Pero för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 8–gymnasiet

Ett halvt ark papper inläst på närmare 40 språk

En webbplats med August Strindbergs novell översatt och inläst av modersmålslärare i Stockholms stad. Det är en berättelse om processen att ta sig an texten och förmedla den.

Årskurs 4–gymnasiet

Skriva dramatik

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 3–9

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Årskurs 4–gymnasiet

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet .

Förskoleklass–årskurs 8

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Årskurs 6–gymnasiet

Hitta rytmen, ett språkprojekt

Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

Årskurs 7–gymnasiet

Kreativa skrivövningar

Fem skrivuppgifter som bygger på varandra och som kan utmynna i en dikt, novell eller kort scen.