© ArkDes, Beckman

Spelas från  till 

Form och förändring

  • ArkDes
  • 120 minuter
  • gymnasiet
  • Design

Ett skolprogram om hur arkitekturen speglar sin samtid med hjälp av form, färgval och detaljuttryck. Upplevelse, visning och eget modellbygge ingår.

En arkitekturhistorisk vandring i ArkDes permanenta utställning där vi fokuserar på hur byggnaderna ser ut och hur de speglar sin samtid.

Från bronsålderns långhus med nedslag som Södra Råda kyrka från medeltiden, klassicismens Stockholms slott, Villa G från förra sekelskiftet. Det funktionella Sveaplans flickläroverk, Kulturhuset i Stockholms curtainwall, 1980-talets överdimensionerade dekorelement samtidigt som miljötänkande får sitt uttryck, till dagens flerskalsarkitektur.

Vad säger dessa byggnader om den rådande idévärlden och vilka material, färger och former används och varför?

Eleverna får avslutningsvis i uppgift att i mindre grupper göra en tredimensionell skissmodell av en byggnad med inspiration av ett motto. Det ger oss några olika tolkningar av samma motto som utgångspunkt för reflektion kring arkitekturens uttrycksmedel.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Exercisplan 4 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
32
Antal platser för vuxna:
2
Antal rullstolsplatser:
10

Arbeta med design

Hur förskolebarn kan möta arkitektur

Arkitektur berör oss alla. Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

En samtalsmodell för att prata om konst. Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg. Anna har lång erfarenhet av kultursamtal med elever.