© Filmcentrum Riks

Spelas från  till 

Filmworkshop: Dokumentärt berättande

  • FilmCentrum
  • 360 minuter
  • från årskurs 2 till gymnasiet
  • Film

FilmCentrum erbjuder regissörbesök, fortbildningar, filmworkshops och filmprojekt för skolor som vill arbeta med Filmanalys, MIK och praktiskt filmskapande.

En workshop i dokumentärt berättande är ett utmärkt sätt att tillvarata engagemang och stimulera ett kritiskt förhållningssätt. Den här kursen låter eleverna utforska dokumentärt berättande, intervjuteknik, inspelning och redigering. Under de två kurstillfällena får deltagarna titta på dokumentärfilm, diskutera genrens stildrag och lära sig praktiskt filmskapande. Eleverna filmar med iPads och redigeringsarbetet sker i iMovie.
Tid/tillfällen: Hel skoldag
Åldersgrupp: 7 till 18 år
Teknik: iPads, iMovie

Tips! Koppla ihop filmarbetet med undervisningen i samhällskunskap och skapa korta reportagefilmer kring ett aktuellt uppslag som ni behandlar där!

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
360 minuter
Scen:
/
Antal platser för barn/elever::
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Arbeta med film

Samtala om film

Filmpedagogisk modell

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar samtalet där efter en filmvisning. Här får du några förslag på samtalsmodeller som tar filmdiskussionen steget längre oavsett vilken åldersgrupp du undervisar i.