Färgade textilrutor sammansatta med sömnadsstygn. (bild)
© Erika Dahlén

Erika Dahlén: Min bild

Erbjuds från  till 

Konstworkshop där eleverna får inblick i hur en konstnär arbetar och får en djupare förståelse för vad måleri och konst kan vara.

Konstnären Erika Dahlén kommer till skolan och arbetar tillsammans med eleverna i en konstworkshop.

I workshopen får eleverna inblick i hur en konstnär arbetar och på så sätt en djupare förståelse för vad måleri och konst kan vara. De lär sig om perception, om hur våra sinnen ger oss kunskap om världen och på så sätt är en förutsättning för att vi kan läsa och tolka bilder. Workshopen visar genom en praktisk uppgift hur arbete med bilder kan fungera som ett hjälpande verktyg för tanken. Uppgiften ger också träning i motorik och koordination mellan öga, hand och hjärna.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Min bild HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 2 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Jag besöker skolan och inleder workshopen med en bildvisning där jag utifrån min egen verksamhet ger olika exempel på hur en konstnär kan tänka och arbeta. Här beskrivs också de mest grundläggande förutsättningarna för att tolka konst och hur perceptionen fungerar i det sammanhanget. Eleverna får lära sig om färgens och ljusets betydelse i de visuella språken. Innehållet i momentet anpassas efter elevernas ålder och kunskapsnivåer. Tanken är att genom denna presentation/samtal ge eleverna inspiration till egna bilder.


Efter en inledande bildvisning och samtal får eleverna en uppgift kopplat till det vi talat om. Som material använder vi ett kraftigt akvarellpapper och akvarellpennor/kritor samt penslar och vatten. Bilderna sammanfogas efteråt genom att sys ihop till ett collage. Vi avslutar med att reflektera tillsammans över det vi ser.


 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.