Ungdomar i laboratoriemiljö
© Elise Mattisson

Elise Mattisson: Skapa ett doftverk

Erbjuds från  till 

Att ge eleverna fördjupade kunskaper i luktsinnets funktion, att artikulera tankar och känslor som uppstår vid olika doftintryck.

Målet med detta skoluppdrag är att ge eleverna fördjupade kunskaper inom luktsinnets funktion. Eleverna får lära sig att artikulera tankar och känslor som uppstår vid olika doftintryck. Det bidrar till att få nya infallsvinklar i hur en kan uttrycka sig och främjar språkutveckling.


Efter avslutat skoluppdrag ska eleverna:
Känna till dofternas och parfymernas historia och hur de relaterar till samhällets historia och utveckling.
Kunna beskriva doftintryck i tal och skrift.
Känna till metoder i hur en självständigt kan skapa skolarbeten och kreativa projekt som involverar doft.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Skapa ett doftverk HÄR.  


Workshopen äger rum vid tre tillfällen à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Tema: Kommunikation, Storytelling, Ordformulering, Samarbete, Idégenerering, Samhällsfrågor, Individuell utveckling, Perspektiv, Kreativitet


Jag har en bakgrund som industridesigner och arbetar konstnärligt med rumsgestaltningar och verk som alla utgår ifrån att berätta en historia eller förmedla en frågeställning genom doft. En parfymör är den ultimata kombinationen av en kemist och en konstnär vilket gör att detta skoluppdrag passar in i bild & form såväl som i samhällsorienterade ämnen och språk. Skoluppdraget knyter även an till naturvetenskapliga ämnen.


Doft berör oss på djupet eftersom vårt minnescentrum är sammanlänkat till vårt doftorgan. Vårt luktsinne samverkar givetvis med våra sinnen hörsel, syn, känsel och smak, och kan av den anledningen vara ett oerhört kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Mina skoluppdrag syftar främst till att erbjuda kunskaper om hur elever kan använda sig av doft som verktyg i skolan, för att skapa minnesvärda skolarbeten och egna kreativa projekt och verk.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
540 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Skapande skola

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.